Web aplikacija za podporo poslovanju na MySQL bazi

Za podjetje Arhinova d.o.o. iz Škofje Loke, pooblaščeni učni center in pooblaščeni prodajalec programov ameriškega podjetja Autodesk za Slovenijo, smo razvili aplikacijo, ki služi podpori njihovemu poslovanju.

Družba Arhinova je na trgu prisotna že vse od leta 1993 in je šla podobno, kot vse male družbe, skozi nekaj faz razvoja v smislu IT razvoja. Podpora začetnemu poslovanju je običajno postavljena v Excelu, ki je glede na začeten obseg poslovanja majhnih družb in cenovno dostopnost čisto ok rešitev. Ko pa podjetje začne rasti, se povečujejo tudi potrebe po boljši programski podpori poslovanja.

Prvi koraki so velikokrat prehod iz Excela na Access kot prvo pravo bazo podatkov. Potem pa so tu še razni Office/VBA moduli, ki tako ali drugače avtomatizirajo vsakodnevna opravila. Značilno za to fazo je, da se pojavi vrsta nekih rešitev, ki pa delujejo vsaka zase, ni pa neke povezljivosti v celoto.

In pride dan, ko zaradi notranjih ali zunanjih dejavnikov (te kaka sprememba iz okolice prisili v to), da začneš razmišljati o celoviti rešitvi. Osnova katerekoli celovite rešitve je seveda dobro načrtovana baza in natančen popis poslovnih procesov družbe. Če so temeljni dobro postavljeni, potem lahko v ospredje pripeljemo kakršnokoli aplikacijo po želji in potrebah stranke. Tako smo se tudi sami lotili projekta.

Načrtovanje in razvoj projekta

Projekt je vključeval naslednje korake:

  1. Popis procesov in zasnova baze, vključno z normalizacijo podatkov.
  2. Analiza obstoječih podatkov (kar nekaj Excel datotek) ter priprava za uvoz v bazo.
  3. Pregled in primerjava pravilnosti uvoza.
  4. Programiranje spletne (web) aplikacije, ki bo sicer tekla na lokalnem računalniku (localhost).
  5. Testiranje, optimiziranje, dodajanje funkcionalnosti.

Z aplikacijo smo pokrili dva glavna poslovna procesa družbe, to pa sta prodaja programov strankam in vodenje izobraževanj.

Na področju prodaje programov smo zajeli vse, od evidence strank in kontaktov (nekakšen CRM), do sledenja vseh ključnih podatkov, kot npr. katere vse programe ima katera stranka kupljene, kateri so kupljeni na osnovi subscriptna in kateri kot enkraten paket, kdaj zapadejo pogodbe za podaljevanje, itd. Pripravljeni so bili razni pregledi, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše sprejemanje odločitev ter komunikacijo s strankami, vključno s tehnično podporo.

Arhinova - pregled strank

Na področju izobraževanj pa se je razvil sistem za prijavo na tečaje, vodenje ustrezne evidence in statistike opravljenih izobraževanja po lokacijah, predavateljih, itd. Podobno kot za izobraževanja se je pripravil tudi modul predstavitev, saj podjetje vsaj enkrat letno organizira večji event, na katerem se predstavijo novosti v novih verzijah programov.

Arhinova - izobraževanja

Cilj je bil, da se potem, ko preko iskalnika najdeš neko stranko ali osebo, da se ti na ekran izpiše vsa zgodovina poslovanja s to stranko, torej katere programe ima kupljene, na katerih izobraževanjih/eventih je že bila, itd.

Arhinova - uporabniki

Celoten sistem ima številne šifrante, poleg tega pa seveda možnost uporabe več oseb hkrati. Vsi ki so v lokalnem omrežju brez težav dostopajo do aplikacije in delajo na istih podatkih v živo. Poleg tega je bil pripravljen logirni sistem, tako da se beleži kdo in kdaj je popravljal kašen podatek (revizijska sled). Po potrebi (zahteva je fiksen zunanji IP) je mogoče urediti dostop do aplikacije tudi preko interneta, torej od koderkoli.

Rezultati optimizacije in avtomatizacije

Opravljeno delo je močno pripomoglo k večji učinkovitosti in pametnejši izrabi delovnega časa zaposlenih v družbi, saj so sedaj številni procesi močno ali v celoti avtomatizirani, seveda pa obstaja še veliko možnosti za nadgradnjo (npr. povezava s spletno stranjo). Če je bilo prej vse skupaj na računalniku ene osebe po nekaj datotekah in so imeli drugi težave priti do podatkov (zaradi dostopnosti ali preglednosti), je sedaj vse pregledno in dostopno vsem v družbi. Kar pa je tudi bistveno je, da so sedaj podatki urejeni tako kot je potrebno; pri prenosu iz Excel v MySQL so se ugotovile nekatere napake, ki so glede na način vodenja po Excel datotekah povsem razumljive.

Delo na projektu je potekalo zelo intenzivno dobra dva tedna, vse skupaj s testiranjem in optimizacijo ter dodajanjem nekaterih funkcionalnosti in pregledov pa približno mesec dni.

, , , , , , ,